Aanvraag wildcard NK345

Dit formulier is voor de scholen die zich niet rechtstreeks hebben geplaatst maar toch graag aan het NK 345 willen meedoen op 24 juni 2023 in Schiedam. Geef bij opmerkingen aan waarom jullie dat willen en of jullie aan een kwalificatie hebben deelgenomen. Graag insturen voor 1 juni 2023.

Geef hier de naam van de school op.
Adres school(Vereist)
Naam contactpersoon(Vereist)
Dit mailadres zal ook worden gebruikt voor het versturen van de digitale factuur.
Een team bestaat uit 5 tot 20 spelers. De beste 5, 10 of 15 resultaten vormen het teamresultaat.
Voer een nummer in van 5 tot 20.
Tel het aantal leerlingen voor het team bij elkaar op.
Geef voor- en achternamen van de spelers en hun groep. Mag ook pas later doorgegeven worden.