door Ton Koekkoek

Het schaakseizoen 2018-2019 is voor de Baarnse Schaakvereniging al op zaterdag 1 september begonnen met het deelnemen aan het Cultureel Festival in Baarn. Tijdens dit jaarlijks terugkerende festival tonen vele verenigingen en vrijwilligersorganisaties zich van hun beste kant aan het – vooral – Baarnse publiek.

Op het Kinderplein in de Pekingtuin trok de stand van onze vereniging veel bekijks. Mooi weer, een goede plek, voldoende helpende handen en enthousiaste bezoekers maakten deze editie tot een geslaagde dag! Een goede vaste bezetting van onze stand door Walter Schram, Rob Boss, Martijn Kruiswijk en Ton Koekkoek zorgde voor de nodige aandacht met schaakspelletjes, een groot schaakspel en affiches. Jeugdlid Jouke Beekhof (11 jaar) hielp spontaan mee met het opbouwen van de stand en bleef vervolgens uren schaken. Ook was de assistentie van Harold Foppele – al ruim 50 jaar lid van onze vereniging en meervoudig oud clubkampioen –een opvallende meerwaarde. Veel jeugdige schakertjes (onze doelgroep) kwamen op onze stand af, en het opmerkelijke van dit jaar was toch wel dat ze vooral veel zeer enthousiaste ouders en grootouders meebrachten. Dit leidde ertoe dat in de loop van september 5 nieuwe jeugdleden zich aanmeldden bij onze vereniging. Dat is toch een goede start van het nieuwe seizoen!

Dit is het vijfde artikel in de serie goede voorbeelden van acties rond de Nationale Sportweek 2018.