De kwalificaties voor het NK Schaken voor teams Basisonderwijs Algemeen vinden regionaal plaats. Uiterlijk tot 15 mei kunnen de regionale bonden hun vertegenwoordigende teams aanmelden.

Zie hier de verschillende documenten en formulieren:

Verdeelsleutel voor het aantal teams per regionale bond (volgt binnenkort voor 2023)

Reglement NK BO Algemeen

Declaratieformulier reiskosten

Finale

Tijdschema:

finaledag 1
09.30 – 10.30 uurontvangst teams
10.30 – 10.45 uurwelkom, officiële opening
10.45 – 11.35 uur1e ronde
11.45 – 12.35 uur2e ronde
12.35 – 13.10 uurlunchpauze
13.10 – 14.00 uur3e ronde
14.10 – 15.00 uur4e ronde
15.00 – 16.00 uur5e ronde
16.10 – 17.00 uur6e ronde
finaledag 2
09.30 – 10.30 uurontvangst teams
10.30 – 10.45 uurmededelingen
10.45 – 11.35 uur7e ronde
11.45 – 12.35 uur8e ronde
12.35 – 13.10 uurlunchpauze
13.10 – 14.00 uur9e ronde
14.10 – 15.00 uur10e ronde
15.10 – 16.00 uur11e ronde
16.15 – 17.00 uurPrijsuitreiking