Meer aandacht voor jeugd

Home / Bond / Geschiedenis / Meer aandacht voor jeugd

In de jaren zeventig kwam er ook systematische aandacht voor de jeugd. Door het boek Jeugdschaak kwamen vele tienduizenden kinderen in aanraking met het schaakspel. Dat zorgde voor een flinke verjongingskuur van de bond. Ook het totale ledenaantal nam fors toe. Begin jaren zeventig schaakten zo'n 20.000 mensen in georganiseerd verband, rond 1985 meer dan 30.000. Halverwege de jaren tachtig introduceerden we de Stappenmethode, waardoor clubs jongeren structureel schaken konden leren.