Interesse voor een cursus

Interesse voor een cursus

Door het invullen van onderstaand formulier kan de interesse voor een bepaalde kadercursus worden aangegeven. Kadercurssussen kunnen pas doorgaan als er voldoende deelnemers zijn. De afstand tot de cursuslocatie is voor veel cursisten bepalend of zij eraan deel kunnen nemen. De KNSB houdt bij de cursuslocaties zo veel mogelijk rekening met de potentiele cursisten.
De KNSB stelt op basis van de getoonde interesse tweemaal per jaar de cursusagenda op. Het is dus belangrijk dat we tijdig weten voor welk type cursus er interesse is. De agenda voor het voorjaar plaatsen we eind januari; de agenda voor het najaar medio juni. 
Let op, dit is niet het inschrijfformulier, maar uitsluitend een formulier om de interesse aan te geven. Indien er een kadercursus naar eigen wens in de buurt wordt georganiseerd, vul dan het betreffende inschrijfformulier hiervoor in.

Het relatienummer is het 7 cijferige bondsnummer en staat op de adreslabel van Schaakmagazine of in de ratinglijst. Heb je nog geen nummer of weet je je nummer niet, laat dit veld dan leeg en vul het woonadres, postcode en plaats in het volgende veld in.
Alleen invullen indien relatienummer niet is ingevuld: