Beleid

Home / Bond / Organisatie / Beleid

De hoofdlijnen van ons beleid zijn vastgelegd in beleidsvisies en het meerjarenbeleidsplan. We werken dit meerjarenbeleidsplan uit in jaarplannen en jaarlijkse begrotingen. Na afloop van een jaar publiceren we het jaarverslag en de jaarrekening. Deze documenten geven een goed beeld van de resultaten van het beleid.

2019 begroting en jaarplan jaarbericht  controleverklaring
2018 begroting en jaarplan jaarbericht  controleverklaring
2017 jaarplan begroting jaarbericht controleverklaring
2016 jaarplan begroting jaarverslag jaarrekening
2015 MJB begroting jaarverslag jaarrekening
2014 jaarplan begroting jaarverslag jaarrekening
2013 jaarplan begroting jaarverslag jaarrekening
2012 jaarplan begroting jaarverslag jaarrekening
2011 jaarplan begroting jaarverslag jaarrekening
2010 jaarplan begroting jaarverslag jaarrekening
2009     jaarverslag jaarrekening