Bondsraad

Home / Bond / Organisatie / Beleid / Bondsraad

De bondsraad bestaat uit vertegenwoordigers van de regionale en bijzondere bonden en van de persoonlijke leden. De bondsraad vergadert twee keer per jaar. De notulen van de bondsraad, alsmede de jaarverslagen, begrotingen van de KNSB vindt u hieronder.

Vergaderschema 

  • Bondsraad 7 december 2019
  • Bondenoverleg 15 april 2020
  • Bondsraad 6 juni 2020
  • Bondenoverleg 28 oktober 2020
  • Bondsraad 28 november 2020

Documenten bondsraad