15 juni 2019

Home / Bond / Organisatie / Beleid / Bondsraad / 15 juni 2019

AGENDA Bondsraadvergadering
zaterdag 15 juni 2019 in NDC Den Hommel in Utrecht
aanvang 10.30 uur
19/20503

 

 

 1. Opening (10.30)
 2. Mededelingen en ingekomen post (10.30 – 10.35)
 3. De laatste ontwikkelingen in de schaakwereld (10.35 – 10.50)
 4. Concept notulen Bondsraad 8 december 2018 (10.50 – 11.00)

  NB Op de vergadering is alleen gelegenheid voor inhoudelijke vragen en opmerkingen naar aanleiding van het verslag. Tekstuele correcties kunnen tot en met maandag 10 juni 2019 via mail naar bondsbureau@schaakbond.nl worden gezonden. Tijdens de vergadering zal worden gemeld of er tekstcorrecties zijn ontvangen.

 5. Ter besluitvorming: Herbenoeming leden bestuur (11.00 – 11.05)
 6. Ter besluitvorming: Jaarrekening 2018 (11.05 – 11.40)
 7. Ter besluitvorming: Wijzigingen competitiereglement (11.40 – 11.50)
 8. Ter bespreking: Contributie-inning door KNSB (11.50 – 12.15)
  Notitie ter bespreking (19/20439) is nagezonden
 9. Lunch (12.15 – 13.00)
 10. Ter bespreking: Verdienmodel KNSB lange termijn (13.00 – 14.15)
 11. Stukken ter info (14.15 – 14.25)
 12. Rondvraag (14.25 – 14.30)
 13. Sluiting (14.30)