2 juni 2018

Home / Bond / Organisatie / Beleid / Bondsraad / 2 juni 2018

AGENDA Bondsraadvergadering
zaterdag 2 juni 2018 in Café-restaurant Camping Ganspoort, Utrecht
aanvang 10.30 uur
18/20467

 

 1. Opening (10.30 – 10.35)
 2. Mededelingen en ingekomen post (10.35 – 10.50)
 3. Voordracht Erik Mijnheer Algemeen Bestuur KNSB (10.50 – 10.55)
 4. Internationale ontwikkelingen (10.55 – 11.30)
  Mondelinge toelichting door Herman Hamers
 5. Ter besluitvorming: Stukken m.b.t. pilot uitbreiding KNSB-competitie (11.30 – 12.15)
 6. Lunch (12.15 – 13.00)
 7. Ter besluitvorming: Afschaffen reiskosten KNSB-competitie (onder voorbehoud) (13.00 – 13.15)
 8. Ter besluitvorming: Jaarbericht 2017 (13.15 – 13.45)
 9. Ter besluitvorming: Verzoek instemming samenwerking OSBO-SBO-SGS (13.45 – 14.05)
 10. Stukken ter info (14.05 – 14.15) 
 11. Concept notulen Bondsraad 9 december 2017 (14.15 – 14.25)

  NB Op de vergadering is alleen gelegenheid voor inhoudelijke vragen en opmerkingen naar aanleiding van het verslag. Tekstuele correcties kunnen tot en met maandag 28 mei 2018 via mail naar bondsbureau@schaakbond.nl worden gezonden. Tijdens de vergadering zal worden gemeld of er tekstcorrecties zijn ontvangen.                          

 12. Rondvraag (14.25 – 14.30)
 13. Sluiting (14.30)