8 december 2018

Home / Bond / Organisatie / Beleid / Bondsraad / 8 december 2018

AGENDA Bondsraadvergadering
zaterdag 8 december 2018 in het Utrechts Stedelijk Gymnasium (aula) in Utrecht
aanvang 13.15 uur
18/21056

 

 

Voorafgaand aan de vergadering is van 12.45 – 13.15 uur een lunchbuffet in de aula.

 1. Opening (13.15)                                                                                                               
   
 2. Mededelingen en ingekomen post (13.15 – 13.20)
 3. Concept notulen Bondsraad 2 juni 2018 (13.20 – 13.25)

  NB Op de vergadering is alleen gelegenheid voor inhoudelijke vragen en opmerkingen naar aanleiding van het verslag. Tekstuele correcties kunnen tot en met maandag 3 december 2018 via mail naar bondsbureau@schaakbond.nl worden gezonden. Tijdens de vergadering zal worden gemeld of er tekstcorrecties zijn ontvangen.

 4. Ter besluitvorming: Herbenoeming commissies (13.25 – 13.30)
 5. Ter besluitvorming: Begroting/jaarplan 2018 (13.30 – 14.00)
 6. Stukken ter info (14.00 – 14.05)
 7. Ter bespreking: Resultaten ledenenquête, gevolgd door brainstorm (14.05 – 15.10)
  • 14.05 – 14.15: Korte presentatie resultaten + gelegenheid toelichtende vragen
  • 14.15 – 14.50: Brainstorm over 5 thema’s (in aparte groepen van 8-10 personen)
  • 14.50 – 15.05: Terugkoppeling resultaten brainstorm
  • 15.05 – 15.10: Samenvatting (voorzitter)
 8. Rondvraag (15.10 – 15.15)
 9. Sluiting (15.15)