9 december 2017

Home / Bond / Organisatie / Beleid / Bondsraad / 9 december 2017

AGENDA Bondsraadvergadering

zaterdag 9 december 2017 in het Utrechts Stedelijk Gymnasium (aula) in Utrecht

aanvang 13.15 uur

17/AZbr/1108/DT

 

 

Voorafgaand aan de vergadering is van 12.45 – 13.15 uur een lunchbuffet in de aula.

 

 1. Opening (13.15 – 13.20)
   
 2. Mededelingen en ingekomen post (13.20 – 13.25)
   
 3. Wijzigingen samenstelling bestuur (13.25 – 13.35)

 

 1. Ter bespreking: Meerjarenbeleid 2018-2021 (13.35 – 14.05)

 

 1. Ter besluitvorming: Begroting/jaarplan 2018 (14.05 – 14.35)

 

 1. Ter besluitvorming: Wijziging statuten KNSB in verband met matchfixing (14.35 – 14.45)

 

 1. Stukken ter info (14.45 – 15.00)

 

 1. Ter vaststelling: Concept notulen Bondsraad 17 juni 2017 (15.00 – 15.10)

 

 1. Rondvraag (15.10 – 15.15)
   
 2. Sluiting (15.15)