Structuur

Home / Bond / Organisatie / Structuur

Onze structuur is getrapt:

  • De basis wordt gevormd door 22.000 leden. Het grootste deel is lid van een club. Er zijn ongeveer 435 verenigingen. Deze zijn aangesloten bij een van de dertien regionale schaakbonden.
  • Er zijn ook vijf bijzondere schaakbonden: voor computerschaak, correspondentieschaak, eindspelstudies, probleemschaak en visueel gehandicapten.
  • Verder zijn mensen individueel lid. Deze groep groeit; we hebben nu ongeveer 6.000 individuele leden. Het gaat om persoonlijke leden, internetschakers, scholierenleden en ratingleden.

Vrijwilligers spelen een heel belangrijke rol binnen onze schaakorganisatie. Zowel de verenigingen als de regionale bonden worden bestuurd door vrijwilligers. Hetzelfde geldt voor de mensen die de groep individuele leden vertegenwoordigen. Ook de landelijke bestuursleden doen hun werk op vrijwillige basis.