De Bondsraadvergadering van zaterdag 17 juni vond in een ontspannen sfeer plaats in het Nationaal Denksportcentrum Den Hommel (thuishonk van de bridgebond).

Allereerst werden de jaarrekening en het jaarverslag besproken. De KNSB heeft 2016 afgesloten met een positief saldo van 118.000 euro. Dit tot tevredenheid van de Bondsraad.

Een belangrijk agendapunt was het voorstel om de pilot om de scheiding tussen KNSB-competitie en regionale competities door te laten gaan. In de afgelopen twee jaar is het plan uitgebreid bediscussieerd; in de Bondsraad, in de vergaderingen van de regionale bonden en uiteraard in de werkgroep (van vertegenwoordigers van regionale bonden en KNSB) die het voorstel heeft gemaakt. Het voorstel kreeg een grote meerderheid. Alleen de HSB was tegen. De pilot zal starten in het seizoen 2018-2019 en duurt 2 jaar. Een nieuwe werkgroep zal de pilot gaan voorbereiden, en een voorstel maken voor de criteria om te bepalen of de pilot is geslaagd.

Meer discussie leverde het voorstel van de NHSB voor het afschaffen van de reiskostenregeling in de KNSB-competitie op. Hierover bleken duidelijke meningsverschillen te bestaan. Wel stond iedereen open voor aanpassing van de reiskostenregeling. Op verzoek van de Bondsraad zal het KNSB-bestuur een aantal opties uitwerken; daaronder ook een compromisvoorstel van de RSB. De Bondsraad zal in de najaarsvergadering een besluit nemen over de reiskostenregeling.

Aan het einde van de vergadering maakte voorzitter Marleen van Amerongen melding van het onderzoek van NOC*NSF naar seksuele intimidatie en seksueel misbruik in de sport. Dit onderzoek wordt geleid door oud-minister Klaas de Vries. Schakers die in het verleden met seksuele intimidatie of misbruik te maken hebben gehad, kunnen dit melden bij de onderzoekscommissie.