Beslissing inzake Zutphen 1 – SG Max Euwe 4

SG Max Euwe dient een bezwaar in tegen de gang van zaken in de wedstrijd tussen Zutphen 1 – SG Max Euwe in de tweede ronde van competitie in de 5e klasse B. Deze wedstrijd is gespeeld op zaterdag 9 oktober 2021.

Ik heb kennis genomen van:

  • -Bezwaarschift en toelichting van SG Max Euwe
  • -Reactie van Zutphen

Het verzoek en bezwaar:
SG Max Euwe verzoekt om de uitslag aan bord 3 om te zetten van verlies naar winst, vanwege het afgaan van de telefoon van de tegenstander.

Ontvankelijkheid:
Het bezwaar staat op het wedstrijdformulier en alle termijnen zijn correct doorlopen. Derhalve is het bezwaar ontvankelijk.

Samenvatting van de gebeurtenissen:
Versie SG Max Euwe:  De partij is aangekomen in het eindspel. De telefoon van de tegenstander ligt de hele partij open op tafel. Op een gegeven moment gaat de telefoon en wordt de winst geclaimd. De tegenstander is tevens teamleider en wedstrijdleider en geeft waarschuwing aan zichzelf. De speler van SG Max Euwe weigert verder te spelen en na vlagval wordt de partij verloren verklaart.

Versie Zutphen: De teamleider kreeg toestemming van teamleider Max Euwe en medeweten van de tegenstander om te bellen naar een teamlid die niet aanwezig was. Hij heeft ook nog geprobeerd om een vervanger te regelen. In de hectiek is vergeten om de telefoon uit te zetten. De telefoon was de gehele partij zichtbaar op de speeltafel. Na verloop van tijd belt de gebelde schaker waarna de tegenstander de partij opeist. De speler biedt nog remise aan, maar dat weigert de tegenstander. Hij speelt niet verder en na vlagval wordt de partij beëindigd in het voordeel van Zutphen.

Overwegingen:
De regels zijn duidelijk en stringent op het gebied van actieve telefoons. Bij het afgaan verliest de speler zijn partij. Hier is echter sprake van een toestemming voor het telefoneren tijdens de partij om nog een vervanger te regelen. Echter deze toestemming is mijns inziens alleen voor de beginfase van de partij en niet voor de gehele partij. Dat vergeten is om de telefoon uit te zetten, is een fout die de speler van Zutphen maakt en het risico is dan ook volledig aan hem.
Op het moment dat zijn telefoon afgaat is er dan ook maar 1 sanctie mogelijk. De partij dient verloren verklaart te worden aan de speler.

Besluit:
De uitslag van de wedstrijd aan het derde bord van Zutphen-ṢG Max Euwe 4 wordt aangepast zodat de speler van SG Max Euwe 4 wint.

Hoogachtend,
Paul Peters                                                                                         2 november 2021
KNSB-competitieleider