Uitspraak inzake CSV 1 – Erasmus 1

Erasmus dient een bezwaar in tegen de gang van zaken in de wedstrijd tussen CSV 1 – Erasmus 1 in de tweede ronde van competitie in de 3e klasse F. Deze wedstrijd is gespeeld op zaterdag 9 oktober 2021.

Ik heb kennis genomen van:

  • Bezwaarschift en toelichting van Erasmus
  • Reactie’s van CSV

Het verzoek en bezwaar:
Erasmus verzoekt om de uitslag aan bord 4 om te zetten van remise naar winst, vanwege het meenemen van de telefoon van speelzaal naar bar door de tegenstander.

Ontvankelijkheid:
Het bezwaar staat op het wedstrijdformulier en alle termijnen zijn correct doorlopen. Derhalve is het bezwaar ontvankelijk.

Samenvatting van de gebeurtenissen:
Over de feiten is er weinig afwijking tot het gebeurde: De speler van Erasmus gaat naar de bar en rekent daar zijn consumptie af met geld wat in het mapje van zijn telefoon zit. Daarbij overtreedt hij het reglement die stelt dat je een telefoon niet mee mag nemen of op je lichaam mag dragen. Overtreding daarvan dient bestraft te worden door verliesverklaring van de partij.
Erasmus dient protest in bij de wedstrijdleider over het gebeurde. De wedstrijdleider besluit om het protest af te wijzen en heeft verzocht aan de spelers om hun partij voort te zetten. Erasmus speelt verder onder protest en korte tijd later besluiten beide spelers tot remise.

Overwegingen:
De regels zijn duidelijk en stringent op het gebied van telefoons. Het dragen van een telefoon is tijdens de partij uitdrukkelijk verboden. Bij constatering dient de partij verloren verklaren te worden. Dat is in deze wedstrijd niet gebeurd. Een persoonlijk oordeel of het terecht is, is helaas door deze regelgeving niet mogelijk.
Indien de speler van Erasmus 1 volhardend was geweest en geweigerd had om verder te spelen, dan had ik geen andere beslissing kunnen nemen dan de partij als nog toe te kennen aan Erasmus.
Echter hij speelde onder protest verder en kwam remise overeen (of er zetten zijn gespeeld of niet, is niet aan de orde). Dit principe is al vaker in de oordelen van de competitieleider aan de orde geweest en op zo’n moment vervalt het claim recht. Een speler die niet eens is met een beslissing van de wedstrijdleider speelt niet verder.

Besluit:
De uitslag van de wedstrijd aan het vierde bord van CSV 1 – Erasmus 1 blijft ongewijzigd.

Hoogachtend,
Paul Peters                                                                                                   2 november 2021
KNSB-competitieleider