Link naar Whatsappgroep

Vanaf dit seizoen is gebruik van het Online Panel van Arbiters (OPA) verplicht voor arbiters . Dit houdt het volgende in.

Indien de door de thuisvereniging aangewezen persoon een arbiterslicentie van de FIDE heeft en de scheidsrechter 3 cursus met goed gevolg heeft afgerond, is de aangewezen persoon de gekwalificeerde arbiter.

Voor wedstrijden waarin er een gekwalificeerde arbiter is, is deze de wedstrijdleider.

 • De wedstrijdleider is op geen moment verplicht contact op te nemen met OPA.
 • De wedstrijdleider mag uiteraard ruggenspraak houden met OPA, maar blijft zelf verantwoordelijk voor de beslissing.

Voor wedstrijden waarin er géén gekwalificeerde arbiter is, zijn de arbiters van OPA de (officiële) wedstrijdleider.

 • De thuisvereniging zorgt voor de aanwijzing een assistent-wedstrijdleider.
 • De assistent-wedstrijdleider draagt zorg voor alle (formele) taken die het competitiereglement aan de wedstrijdleider opdraagt.
 • De assistent-wedstrijdleider is het eerste aanspreekpunt in geval van een vraag of een claim van een van de spelers of teamleiders.
 • Als er géén overeenstemming is tussen twee spelers of teamleiders, is de assistent-wedstrijdleider verplicht contact op te nemen met OPA. Nadat een arbiter van OPA kennis heeft genomen van alle visies, neemt hij de beslissing. De assistent-wedstrijdleider draagt ervoor zorg dat de beslissing wordt uitgevoerd.
 • Is een partij het niet eens met een beslissing van de wedstrijdleider, dan kan op de gebruikelijke wijze bezwaar worden gemaakt bij de competitieleider.
 • De assistent-wedstrijdleider mag zelf aan de wedstrijd deelnemen. Indien de assistent-wedstrijdleider aan een wedstrijd deelneemt, dan prevaleren zijn plichten als assistent-wedstrijdleider boven die als speler.

Tot slot is nog het volgende van belang voor de aanstelling en bekendmaking van de (assistent-)wedstrijdleider:

 • Voorafgaand aan de wedstrijd dient duidelijk te worden gemaakt aan alle spelers wie de (assistent-) wedstrijdleider is en of hij een gekwalificeerde arbiter is.
 • Arbiters aangesteld door de KNSB in de Meesterklasse en de Eerste Klasse zijn altijd gekwalificeerde arbiters. Eventueel kunnen zij ook fungeren als wedstrijdleiders voor wedstrijden in de lagere klassen.
 • Als door uitval van een arbiter in de Meesterklasse of de Eerste Klasse er géén arbiter aanwezig is, zorgt de thuisvereniging voor een (assistent-)wedstrijdleider. Dit kan een gekwalificeerde arbiter zijn of niet.

Contact opnemen met OPA

Het contact met OPA vindt plaats via WhatsApp.

 • Voorafgaand aan elke competitiewedstrijd wordt een link geplaatst naar een WhatsApp groep. De link vindt u bovenaan deze pagina.
 • Als er contact nodig is met OPA, klikt u op de link en wordt u lid van de groep. Stuurt u vervolgens een kort bericht met alleen een verzoek om contact en een van de arbiters van OPA neemt z.s.m. contact met u op via een (WhatsApp) telefoongesprek.
 • Na afloop van het contact wordt de groep weer verlaten.
 • Let wel: om administratieve en privacy redenen is het niet de bedoeling dat personen voorafgaand aan de wedstrijd reeds lid worden van de groep. Leden van de groep waarvoor geen vraag openstaat worden uit de groep verwijderd.
 • OPA zal op een wedstrijddag vanaf ca. 11:00 uur bemand zijn.
 • In het algemeen is het verboden een gsm in de speelzaal aan te hebben staan. Voor het contact met OPA wordt hiervoor uiteraard een uitzondering gemaakt. Vanzelfsprekend dient de gsm uit te staan buiten het contact met OPA.

Gekwalificeerde arbiters

Voor gekwalificeerde arbiters is nog het volgende van belang.

 • Arbiters met een FIDE-licentie kunnen voorafgaand aan de wedstrijden kenbaar maken aan de KNSB (met een e-mail aan Koos Stolk) dat ze willen worden opgenomen in de FIDE Rating rapportage. Dit is niet nodig voor arbiters die aangesteld zijn in de Meesterklasse of de Eerste Klasse.
 • Arbiters die geïnteresseerd zijn om plaats te nemen in OPA, kunnen dit alsnog kenbaar maken via een e-mail aan Koos Stolk.

Elektronische hulpmiddelen

Ten slotte brengen we graag de volgende richtlijn onder de aandacht van alle (assistent-)wedstrijdleiders:

Indien vastgesteld wordt dat een elektronisch communicatiemiddel (zoals bijvoorbeeld een mobiele telefoon) niet uitgeschakeld op een toegestane plek in de speelzaal is, dan wordt de speeltijd van de spelende eigenaar bij een eerste overtreding gehalveerd met een maximum mindering van 10 minuten. Bij een tweede overtreding verliest hij de partij en de arbiter bepaalt het resultaat van de tegenstander.