Uitspraak inzake HWP Sas van Gent 2 – ASV 1

De teamleider van ASV 1 tekent bezwaar aan tegen de beslissing van de wedstrijdleider om de wedstrijd aan bord 1 verloren te verklaren voor de witspeler.

Het betreft de wedstrijd in de 4e ronde op 26 november in de 2e klasse D.

Ik heb kennis genomen van:

  • Het bezwaar van de teamleider en speler van ASV 1 d.d. 26 november 2022, en de aanvulling d.d. 4 december 2022
  • Verklaring van de wedstrijdleider d.d. 26 november 2022
  • Het wedstrijdformulier d.d. 26 november 2022
  • Verklaring van de teamleider en speler van HWP Sas van Gent 2 d.d. 2 december 2022

Ontvankelijkheid:
Het bezwaar is aangegeven op het wedstrijdformulier en tijdig volgens artikel 21.3 van het KNSB-competitiereglement ingediend. Het is derhalve ontvankelijk.

Samenvatting van de gebeurtenissen:
De wedstrijdleider heeft direct na afloop van de wedstrijd een verslag van het gebeuren gedaan bij de competitieleider. De teamleider van ASV 1 heeft in de aanvulling van het bezwaar verslag gedaan van de gebeurtenissen. De speler en teamleider van HWP Sas van Gent 2 verwijst naar zijn verslag op de website van HWP Sas van Gent. Alle verklaringen komen overeen.

Er is gespeeld met de DGT 2010 klok (blauwe band). De wedstrijdleider heeft de klokken gedurende de wedstrijd regelmatig gecontroleerd maar niet geconstateerd dat de ‘sound on’ optie aan stond.

Na de 34e zet van zwart, met de witspeler in tijdnood, gaf op een zeker moment de klok een piepsignaal ten teken dat de speler nog 10 seconden op de klok had. Vervolgens gaf de klok na 5 seconden elke seconde een piep ten teken van het aanstonds vallen van de vlag. De witspeler heeft vervolgens geen zet uitgevoerd, de klok niet stilgezet en de vlag is gevallen ten teken van tijdsoverschrijding.

Daarop heeft de wedstrijdleider de partij verloren verklaard voor de witspeler.

Het bezwaar:
ASV 1 is het niet eens met de beslissing van de wedstrijdleider. In de visie van ASV 1 had de wedstrijdleider na de tijdsoverschrijding de kloktijden moeten herstellen tot voor de verstoring (de piepsignalen van de klok), een tijdscompensatie moeten geven en de partij laten vervolgen.

Overwegingen:
Het is uiteraard zeer kwalijk dat de klok was ingesteld op ‘sound on’. Dit kan zijn veroorzaakt bij het instellen van de klokken maar ook direct voorafgaand aan de partij (bij het starten van de klok door de spelers).

Bij het eerste piepsignaal van de klok (10 seconden voor tijdsoverschrijding) en vervolgens bij de opvolgende piepsignalen (5 seconden voor tijdsoverschrijding) van de klok hebben beide spelers de mogelijkheid de klok te pauzeren en de wedstrijdleider te roepen, zoals dat ook geldt voor elke andere verstoring tijdens een partij. Hiervoor was voldoende tijd. De witspeler had tevens de mogelijkheid een zet uit te voeren en vervolgens de klok in te drukken. Van geen van beide mogelijkheden is gebruik gemaakt.

De witspeler heeft de bedenktijd overschreden. De wedstrijdleider heeft terecht de partij voor hem verloren verklaard.

Besluit:
Ik verwerp het bezwaar van ASV 1 en ik handhaaf de uitslag op bord 1 in de wedstrijd HWP Sas van Gent 2 – ASV 1.

Hoogachtend,
Arno Eliëns
KNSB-competitieleider
5 december 2022