Uitspraak inzake PSV/DoDO 1 – Almelo 1

Het team van Almelo is niet aanwezig voor de wedstrijd tegen PSV/DoDO.

Het betreft de wedstrijd in de 5e ronde op 17 december in de 3e klasse B.

Ik heb kennis genomen van:

  • De e-mail van de (assistent) wedstrijdleider Erik van Cappellen van PSV/DoDO d.d. 17 december 2022
  • De e-mail van de (assistent) teamleider Marcel Wildschut van Almelo d.d. 18 december 2022
  • De e-mail van de extern wedstrijdleider Bennie Steffens van Almelo d.d. 20 december 2022

Summiere samenvatting van de gebeurtenissen:
Onderweg naar de wedstrijd in Putten heeft een van beide auto’s een lekke band gekregen omstreeks 12:15. De andere auto is eveneens gestopt. Omstreeks 12:30 is contact opgenomen met de tegenstander. Deze bood aan om 3 van de 4 spelers op te halen om de wedstrijd met 7 spelers te kunnen beginnen. Het team van Almelo heeft uiteindelijk besloten hiervan geen gebruik te maken, omdat onduidelijk was hoe men thuis kon komen. Er is divers vervolgcontact geweest, hetgeen ik in deze samenvatting onbesproken laat. Reparatie van de band is uiteindelijk niet gelukt en de pechdienst van de autodealer was uiteindelijk pas om 15:15 aanwezig om de terugweg mogelijk te maken.

Het bezwaar:
Almelo beroept zich op overmacht voor het niet (tijdig) aanwezig zijn voor de wedstrijd.

Overwegingen:
Ik constateer dat ook zonder het pechincident, gezien het beschreven tijdsverloop, het team van Almelo niet om 12:30 aanwezig zou zijn geweest. De richtlijn overmacht is duidelijk op dit punt: “Een beroep op overmacht kan slechts onder zeer uitzonderlijke omstandigheden worden gehonoreerd. De bewijslast van de aanwezigheid van de zeer uitzonderlijke omstandigheden rust op de speler. De speler dient bij een probleemloze reis 30 minuten voor aanvang aanwezig te zijn. Wie te laat vertrokken is, kan nooit een beroep op overmacht doen, ongeacht wat voor tegenslag hij onderweg ondervindt.“ Er is derhalve in beginsel onvoldoende rekening gehouden met mogelijk oponthoud om een beroep op overmacht te kunnen doen.

Almelo voert aan dat later dan gepland vertrokken is, doordat één van de spelers behandeling van de thuiszorg nodig heeft en deze te laat aanwezig was. Evenwel kan het niet zo zijn dat oponthoud bij één van de spelers tot gevolg heeft dat een beroep op overmacht voor het gehele team gehonoreerd wordt.

Voorts heeft de (plaatsvervangend) teamleider van de tegenstander aangeboden om de drie meereizende spelers op te halen. Dit gaf Almelo de mogelijkheid om voor het verstrijken van de verzuimtijd aanwezig te zijn met zeven spelers. Hiervan is geen gebruik gemaakt. Indien geen gebruik gemaakt wordt van een goed alternatief, kan een beroep op overmacht eveneens niet slagen.

Ik wijs het beroep op overmacht derhalve af.

Overwegingen ten overvloede:
Ik begrijp uit beide verslagen dat het gesprek tussen beide teams op een zeker moment minder vriendelijk is geworden. Dit spijt me zeer. In een dergelijke situatie is het goed om gebruik te maken van een onpartijdige partij: in de KNSB-competitie is daarvoor het Online Panel van Arbiters. Hiervan is helaas door geen van beide partijen op enig moment gebruik gemaakt.

Besluit:
Ik breng twee matchpunten in mindering bij Almelo. De wedstrijd PSV/DoDO – Almelo wordt opnieuw vastgesteld. Ik verzoek de teamleiders in overleg een datum voor te stellen. De wedstrijd dient vóór 1 april gespeeld te worden en datumvoorstel dient vóór 15 februari door mij ontvangen te zijn.

Hoogachtend,

Arno Eliëns
KNSB-competitieleider
4 januari 2023