Aan de teamleider van SG Max Euwe 2

Ik heb kennis genomen van de resultaten van bovenstaande wedstrijd. Ik constateer m.b.t. de opstelling dat er een zeer groot verschil is tussen de gebruikelijke opstelling en de opstelling in de laatste ronde. Ik beschouw deze opstelling als zeer onsportief naar de andere teams in uw klasse.

Reglementair kan ik hier nu niets aan doen, maar ik zal dit beslist mee laten wegen in een eventueel toekomstig geval waar uw team bij betrokken is.

Met vriendelijke groet,
Paul Peters
KNSB- competitieleider