AGENDA Bondsraadvergadering

zaterdag 24 juni 2023

aanvang 10.30 uur

23/20138

 1. Opening (10.30)
 2. Mededelingen en ingekomen post (10.30 – 10.35)
 3. Concept notulen Bondsraad 10 december 2022 (10.35 – 10.40)

  NB Op de vergadering is alleen gelegenheid voor inhoudelijke vragen en opmerkingen naar aanleiding van het verslag. Tekstuele correcties kunnen tot en met zondag 18 juni 2023 via mail naar bondsbureau@schaakbond.nl worden gezonden. Tijdens de vergadering zal worden gemeld of er tekstcorrecties zijn ontvangen.

 

 1. Voorstel inschrijfgeld Schaak Off (10.40 – 10.55)

 

 1. Ter besluitvorming: Samenstelling bestuur (10.55 – 11.00)
 1. Ter besluitvorming: Jaarbericht 2022 (11.00 – 11.45)
 1. Ter besluitvorming: Treasurystatuut (11.45 – 12.00)
 1. Ter bespreking/besluitvorming: Voortgang werkgroep nieuwe verdienmodellen (12.00 – 12.15)
  Mondeling

 1. Ter besluitvorming: Competitiereglement (12.15 – 12.30)
 1. Lunchpauze (12.30 – 13.15)
 1. Ter bespreking: Voortgang jubileumactiviteiten (13.15 – 13.30)
 1. Ter bespreking: Voortgang MJBP 2022-2025 (13.30 – 13.45)
 1. Ter besluitvorming/bespreking: Organisatiestructuur KNSB (13.45 – 14.45)

  Alle bonden hebben gelegenheid voor het indienen van amendementen op het voorstel. Als er amendementen zijn, dan zullen deze worden nagestuurd.

 1. Stukken ter info (14.45 – 14.55)

  NB Vragen over de stukken ter info kunnen tot en met zondag 18 juni 2023 via mail naar bondsbureau@schaakbond.nl kunnen worden gezonden. Het bondsbureau zal, voor zover mogelijk, schriftelijke antwoorden opstellen en deze uiterlijk vrijdag 23 juni 2023 verspreiden.

 1. Rondvraag (14.55 – 15.00)
  NB Vragen voor de rondvraag kunnen vooraf naar bondsbureau@schaakbond.nl worden gemaild. Bij vragen die op zondag 18 juni 2023 of eerder zijn gestuurd, mikken wij erop om op de vergadering een inhoudelijk antwoord te geven. Als de beantwoording meer tijd nodig heeft, zullen we dat ook melden.
 1. Sluiting (15.00)

Alle stukken Bondsraad in één bestand