Documenten

De KNSB maakt elke 4 jaar een meerjarenbeleidsplan, waarin de algemene speerpunten van het beleid staan. Daarnaast is er beleid op een aantal deelgebieden. Al het beleid wordt jaarlijks uitgewerkt in een begroting/jaarplan.