Ereleden

Het erelidmaatschap is onze allerhoogste onderscheiding. Wie bijzonder grote verdiensten voor de Nederlandse schaaksport heeft, komt hiervoor in aanmerking. Er zijn in de geschiedenis van de KNSB acht mensen tot erelid benoemd:

Gerard Zittersteyn

Gerard Zittersteyn

1882-1956) Gerard Zittersteyn was van 1938 tot 1948 de voorzitter van de bond, met een onderbreking in de oorlogsjaren van 1943 tot 1945. Hij was ook jarenlang voorzitter van Discendo Discimus. Daarnaast was hij vele jaren redacteur van het bondsblad (het Tijdschrift). Op zijn 70ste verjaardag (1952) werd Zittersteyn, die toen nog hoofdredacteur van de bondsblad was, uit hoofde van zijn uitstekende verdiensten ten opzichte van het georganiseerd schaken door de Bondsraad tot erelid van de KNSB benoemd.

Max Euwe

Max Euwe

(1901-1981) Max Euwe werd geboren op 20 mei 1901 in Amsterdam. In 1911 speelde hij zijn eerste toernooi. Op twintigjarige leeftijd won hij voor het eerst het Nederlands schaakkampioenschap. In 1935 versloeg hij de toen regerende wereldkampioen schaken Alexander Aljechin. Euwe werd wereldkampioen en moest die titel in 1937 weer afstaan aan Aljechin. Daarnaast was Euwe ook acht jaar voorzitter van de wereldschaakbond FIDE (1970-1978). Op 7 januari 1956 kreeg Euwe de hoogste onderscheiding van de KNSB, het erelidmaatschap, als bewijs van erkentelijkheid voor alles wat hij voor het binnenlandse en buitenlandse schaakleven deed. In het Max Euwe Centrum in Amsterdam is een vaste tentoonstelling te bezichtigen over het leven en de schaakloopbaan van Euwe

Michail Botvinnik

Michail Botvinnik

(1911-1995) Michail Moisejevitsj Botvinnik was een Russische schaker. Hij was, met onderbrekingen, wereldkampioen van 1948 tot 1963. In 1970 werd Botwinnik benoemd tot Erelid van de KNSB aan het eind van de LSG-vierkamp te Oegstgeest, het Botwinnik’s laatste officiële optreden in de internationale schaakarena.

Henk Wille

Henk Wille

(1926-2010) Oud KNSB-voorzitter Henk Wille heeft zich decennia lang bestuurlijk verdienstelijk gemaakt voor het Nederlandse schaken. In 1961 werd hij lid van het KNSB-bestuur. Hij zou dit 28 jaar blijven, waarvan 14 jaar als voorzitter. In 1986 werd Wille vanwege zijn 25-jarig bestuurslidmaatschap benoemd tot Erelid van de KNSB.

Jan Timman

Jan Timman

Jan Timman werd 40 in december 1991. Van de KNSB kreeg hij als cadeau het erelidmaatschap toegekend. Hans Pont (toenmalige KNSB-voorzitter) zei in zijn speech dat het goed was om een speler het erelidmaatschap toe te kennen die zich op het hoogtepunt van zijn carrière bevindt, daar waar Wille, Euwe en Botwinnik deze titel juist pas op late leeftijd kregen.

 Herman Hamers

Herman Hamers

Herman Hamers was 9 jaar voorzitter geweest van de KNSB van 1994 tot 2003. Sinds 1995 woont hij namens de KNSB congressen bij van de FIDE (Wereldschaakbond) en de ECU (Europese Schaakunie). Hij is president van de zone 1 van de FIDE, waaronder de West-Europese landen vallen. In 2005 is Hamers benoemd tot Erelid van de KNSB vanwege zijn vele verdiensten voor de KNSB, zowel nationaal als internationaal.

Joop van Oosterom

Joop van Oosterom

(1937-2016) Joop van Oosterom sponsorde tientallen jaren vele topschaaktoernooien en was ook als sponsor actief in de Nederlandse competitie (Volmac Rotterdam en HSG Hilversum). Daarnaast was hij de geldschieter van 10 dames tegen veteranen-ontmoetingen, 5 NH Hoteles-toernooien en 20 Amber-toernooien. In 2011 tijdens het 20ste en laatste Amber-toernooi reikte bestuurslid Jan Stomphorst hem de aan het erelidmaatschap verbonden speld uit vanwege zjin grote verdiensten voor de Nederlandse schaaksport.

Geurt Gijssen

Geurt Gijssen

Geurt Gijssen is vooral bekend als arbiter van diverse matches om het wereldkampioenschap. Zo leidde hij de matches Kasparov-Karpov 1987 en 1990, Karpov-Kamski 1996, Karpov-Anand 1998 en Kramnik-Topalov 2006. Daarnaast was hij hoofdarbiter tijdens enkele olympiades. Gijssen is al meer dan veertig jaar actief als arbiter en heeft ook zijn sporen verdiend als organisator en bestuurder, onder andere als bestuurslid van de KNSB. In 2014 is hij benoemd tot Erelid van de KNSB.

Erespelden aanvragen

Wie minstens vijftig jaar of langer KNSB-lid is, komt in aanmerking voor de erespeld. Deze onderscheiding kan worden aangevraagd bij het bondsbureau. Dat kan door:

de regionale bond;
de schaakvereniging;
een familielid, of;
de schaker zelf.
Er zijn uitzonderingen mogelijk. De erespeld kan ook worden gegeven aan iemand die veertig jaar KNSB-lid is en zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt in de schaakwereld. Vaste criteria voor uitzonderingsgevallen zijn er niet. Het bestuur of de directeur beoordeelt dan of de erespeld wordt gegeven.

"*" geeft vereiste velden aan

Geef hier de naam, relatienummer en club door.