KNSB logo

De Koninklijke Nederlandse Schaakbond (KNSB) is de overkoepelende organisatie voor het schaken in ons land. De KNSB is op 23 mei 1873 opgericht en een van de oudste Nederlandse sportbonden. Wij zijn lid van sportkoepel NOC*NSF, de Europese schaakunie ECU en de wereldschaakbond FIDE.

Het doel van de KNSB is een grote, bloeiende Nederlandse schaakwereld. We zijn daarbij actief op heel veel verschillende vlakken. We ondersteunen schaakclubs, organiseren zelf competities en kampioenschappen en helpen anderen (meestal clubs en regionale bonden) met het organiseren van competities en toernooien. We besteden veel aandacht aan het stimuleren van schoolschaak, onder meer door ondersteuning van lesgevers op scholen en door verschillende schoolschaakkampioenschappen. We leiden scheidsrechters en trainers op. We besteden ook veel aandacht aan internetschaak, met onder meer Schaakmatties, de online jeugdschaakclub Nederland.  Verder helpen we onze topschakers en talenten met hun trainingsprogramma, en we verzorgen de uitzendingen naar internationale jeugdkampioenschappen en landenwedstrijden.

Onze structuur is getrapt:

 • De basis wordt gevormd door 22.000 leden. Het grootste deel is lid van een club. Er zijn ongeveer 435 verenigingen. Deze zijn aangesloten bij een van de dertien regionale schaakbonden.
 • Er zijn ook vijf bijzondere schaakbonden: voor computerschaak, correspondentieschaak, eindspelstudies, probleemschaak en visueel gehandicapten.
 • Verder zijn mensen individueel lid. Deze groep groeit; we hebben nu ongeveer 6.000 individuele leden. Het gaat om persoonlijke leden, internetschakers, scholierenleden en ratingleden.

Vrijwilligers spelen een heel belangrijke rol binnen onze schaakorganisatie. Zowel de verenigingen als de regionale bonden worden bestuurd door vrijwilligers. Hetzelfde geldt voor de mensen die de groep individuele leden vertegenwoordigen. Ook de landelijke bestuursleden doen hun werk op vrijwillige basis.

Regionale bonden

Er zijn dertien regionale bonden die in een of meer gebieden actief zijn:

Bijzondere bonden

De vijf bijzondere bonden zijn:

Commissies

Wij hebben verschillende landelijke commissies met specifieke taken:

 • De Commissie van Beroep behandelt beroepszaken tegen beslissingen van de competitieleider in de KNSB-competitie en KNSB-bekercompetitie.
 • De Scheidsrechterscommissie is verantwoordelijk voor de bevordering van de kwaliteit van de scheidsrechters. Verder adviseert zij het bestuur over voorstellen voor spelregelwijzigingen door de wereldschaakbond (FIDE).
 • De Ratingcommissie is verantwoordelijk voor een goed functionerend KNSB-ratingsysteem.
 • De Commissie Kadervorming adviseert het bestuur over het opleidingenbeleid.
 • De Examencommissie Arbiter-Opleidingen is verantwoordelijk voor de inhoud en de toetsingsnormen van de arbiteropleidingen.
 • De Examencommissie Schaaktrainer-Opleidingen is verantwoordelijk voor de inhoud en de toetsingsnormen van de schaaktraineropleidingen.
 • De Technische Commissie adviseert over de samenstelling van selecties bij jeugduitzendingen en over de toekenning van talentstatussen.
 • De Financiële Advies Commissie adviseert de Bondsraad over de begroting en de jaarrekening van de KNSB.
 • De Tuchtcommissie behandelt tuchtzaken in verband met (o.m.) onbehoorlijk gedrag, wangedrag en gedrag tegen de belangen of goede naam van de schaaksport. NB Zaken van seksuele intimidatie, matchfixing en doping liggen niet bij de Tuchtcommissie, maar bij het Instituut voor Sportrechtspraak.
 • De Geschillencommissie behandelt klachten tegen (een lid van) het KNSB-bestuur.
 • De Vertrouwenscommissie doet bindende voordrachten aan de Bondsraad voor de benoeming van ereleden en leden van verdienste.