In verband met het afsluiten van het boekjaar en het opmaken van de jaarrekening 2017 wordt iedereen verzocht zijn of haar declaraties over het jaar 2017 zo spoedig mogelijk bij het bondsbureau in te dienen. U kunt hiervoor gebruik maken van ons online declaratieformulier.
http://www.schaakbond.nl/voor-schakers/reglementen-en-regelingen/inhoud-van-knsb-handboek/i-formulieren