Op 20 juli 2017 is Frits Hoeksema op 81-jarige leeftijd overleden. De heer Hoeksema was Lid van Verdienste van de KNSB.
De heer  Hoeksema is vanaf de oprichting in 1961 zeer nauw betrokken geweest bij het Amsterdamse IBM-schaaktoernooi, waar hij als lid van het toernooicomité de portefeuilles financiën, algemene zaken en public relations vervulde, tot het moment dat het IBM-toernooi na 21 jaar ophield te bestaan en overging in handen van bondssponsor OHRA.

Ook bij de totstandkoming van deze overname en het bondssponsorschap heeft hij een belangrijke adviserende en stimulerende rol gespeeld. In 1978 werd hij door de KNSB ingeschakeld als penningmeester voor het in Amsterdam gehouden zonetoernooi. In 1980/1981  maakte hij deel uit van de adviescommissie Public Relations van de KNSB. Eind jaren ’70 was het IBM-toernooi  met zijn twee grootmeestergroepen, zijn sterk in de belangstelling stijgende massale jeugdtoernooi en de vele subgroepen uitgegroeid tot het grootste schaakgebeuren binnen en buiten Nederland.