Chess.com is het grootste online platform ter wereld waar je dagelijks kan genieten van online partijen, toernooien en lessen. Of je nu een beginner of een ervaren schaker bent, je vindt altijd een geschikte tegenstander om tegen te spelen. Met tienduizenden spelers online op elk moment van de dag, vind je altijd een tegenstander van je niveau.

De KNSB heeft binnen chess.com een club voor iedereen en een club voor jeugd opgericht. Dit zijn de officiële ruimten voor Nederlandse schakers. Hier worden exclusieve toernooien en kampioenschappen georganiseerd door de KNSB. Voor leden van club KNSB worden hier iedere zaterdag avond evenementen georganiseerd. 

Vermeld bij de aanmelding je echte naam; als je deze niet gepubliceerd wil zien dan kun je dat erbij vermelden,

Het NK VO wordt op de club KNSB-Jeugd gespeeld.

De spelers moeten als ze nog geen lid zijn van KNSB-Jeugd de volgende procedure doorlopen:

  1. Ga naar Chess.com via deze link
  2. Maak een gratis account aan en vergeet niet je echte naam en school erbij te vermelden bij opmerkingen.
  3. Als je al eerder een account had aangemaakt, vraag dan toegang tot club KNSB-Jeugd aan. Ga naar sociaal, clubs en zoek de club KNSB-Jeugd op.
  4. Geef je usernaam door aan je teamleider
  5. Ga naar de toernooilink op de dag van spelen |(staat ook bij aankondigingen)