Nu de uitslag van de provinciale statenverkiezingen van 20 maart bijna definitief is lijkt de kans groot dat achtvoudig Nederlands Kampioen Loek van Wely de komende tijd minder vaak achter het schaakbord te vinden zal zijn. De Brabander is gekozen in Provinciale Staten en zal dus op vrijdagen te vinden zijn in het provinciehuis in ‘s-Hertogenbosch. Bovendien staat Van Wely nummer 9 op de kandidatenlijst van Forum voor Democratie voor de Eerste Kamer.