Ons goede doel: schaaktafels voor jeugd in Oeganda

Het 150-jarig jubileum willen we graag vieren met iedereen die onze passie deelt. Inkomsten die we in het kader van het jubileum ontvangen, willen we daarom ook aan een goed doel besteden. Dit goede doel is de aanschaf van schaaktafels voor schoolkinderen in Oeganda.

Samen met het bedrijf Stedon (‘Grootmeester in schaaktafels’) ondersteunen we hiervoor DIDA Sports Organisation. DIDA is de afkorting van ‘Develop, Inspire, Discipline en Achieve’. DIDA heeft als missie om Oegandese kinderen te helpen om hun sportieve en maatschappelijke vaardigheden te ontwikkelen. Die doelstelling sluit naadloos aan op de waarden van de KNSB. Door de ondersteuning van DIDA helpen we dus de kinderen in Oeganda en tevens wordt op deze manier de schaaksport ‘grenzeloos’ gepromoot.

Sponsorovereenkomst

Op 29 januari 2022 werd het begin gemaakt met de ondertekening van een sponsorovereenkomst door onze voorzitter Bianca de Jong-Muhren met Stedon en DIDA. De ondertekening vond tegelijk met de formele opening van het Urban Chess Court plaats op het Marktplein in Spijkenisse.

Sponsorovereenkomst

Schaaktafels in Oeganda

Per geleverde speeltafel in Nederland stelt Stedon €100,- beschikbaar voor DIDA, dus hoe meer tafels er in Nederland komen, hoe meer er ook in Oeganda komen. Van het per 1 juli 2022 beschikbare bedrag € 6.200,- zijn op vijf plaatsen in Oeganda schaaktafels geplaatst. Op 23 mei 2022 werden schaaktafels geplaatst op de Kaderuna Basisschool. De metalen tafels werden door DIDA-vrijwilliger Mohammed overhandigd aan leerkracht Annet Faith Baluka en het plaatsvervangend hoofd van de school Kadyama Jackon (het hoofd van de school Patrick was verhinderd). De scholieren waren erg enthousiast over de schaaktafels. Dit zal het schoolschaakprogramma verder stimuleren. Op de foto: van links naar rechts: DIDA-vrijwilliger Mohammed, leerkracht Annet Faith Baluka en Kadyama Jackon.

Door ebola en covid heeft het project geruime tijd stil gelegen, mar in april 2023 is in Makpala (Grace Primary School) onderstaande vijfde tafel geplaatst.

Afhankelijk van de voortgang zal het vanaf 1 juli 2022 nog beschikbare bedrag van € 2.800 door Stedon worden overgemaakt naar DIDA.

Schaaktafels in Nederland

In Nederland zijn nu bijna 250 schaaktafels geplaatst op 148 locaties in meer dan 65 gemeenten, sinds Jesús Medina Molina in 2018 startte met het Urban Chess initiatief. Je vindt de locaties op de kaart van Nederland van Michiel Zandbelt.

Buiten schaken is goed voor de sociale cohesie, de integratie, tegen eenzaamheid en goed voor het brein. Een ‘Urban Chess Court’ verbindt mensen en daagt iedereen uit om mentaal fit te blijven. Juist daarom hebben wij voor dit mooie doel gekozen. Meer weten over wat Urban Chess doet? Kijk dan via deze link naar een fragment van NPO1. Zie ook het artikel ‘Op elk schoolplein een schaaktafel’. Op 10 juni 2023 wordt bij de opening van de vier schaaktafels in Bilthoven feestelijk stil gestaan bij meer dan 150 locaties Urban Chess in het jaar dat de KNSB 150 jaar bestaat.

Op de foto hier onder: in het Maximapark in Utrecht staan zeven openbare schaaktafels, inclusief een rolstoeltoegankelijke.