De KNSB heeft voor hun leden de volgende collectieve verzekeringen:

 • Collectieve materiaal verzekering

  KNSB heeft voor haar verenigingen een collectieve materiaalverzekering afgesloten. Verenigingen kunnen hieraan deelnemen door zich bij KNSB aan te melden. U bent dan als lid meeverzekerd voor uw eigen goederen en inventaris tot een waarde van 500 euro. Is de verzekerde waarde hoger dan 500 euro? Dan betaalt de vereniging een jaarlijkse premie voor de aanvulling: 3,01 promille van het extra te verzekeren bedrag, plus 21 procent assurantiebelasting. Verandert de waarde van de te verzekeren goederen en inventaris door de nieuwe aankopen? In OLA (online ledenadministratie) is de optie ‘Bedrag materiaalverzekering’ toegevoegd aan de pagina met algemene informatie over de vereniging. Hier vult u het bedrag in waarvoor uw club verzekerd is via de collectieve materiaalverzekering (nieuwwaarde).

 • Collectieve aansprakelijkheidsverzekering

  Deze verzekering dekt aansprakelijkheid voor de schade aan derden van:

  1. Vereniging Koninklijke Nederlandse Schaakbond;
  2. De regionale bonden;
  3. De bijzondere bonden;
  4. De aangesloten schaakverenigingen;
  5. De bestuursleden van onder A t/m D genoemden;
  6. De directeur en medewerkers bondsbureau in die hoedanigheid;
  7. Functionarissen van de regionale bonden in die hoedanigheid;
  8. De leden van de aangesloten schaakverenigingen;
  9. Stichting samenwerkende Haarlemse schaakverenigingen
  10. Wedstrijdleiders, toernooiorganisatoren, docenten en trainers.

  Polisnummer: KW0113066

  Verzekerd bedrag: € 2.500.000 per aanspraak en € 5.000.000 per jaar.
  Dekking: De Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven (AVB) dekt de aansprakelijkheid van de club voor letselschade of materiele schade van derden als gevolg van een verwijtbaar handelen of nalaten van de club. Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade met of door een motorrijtuig.

  Nadere informatie is te verkrijgen op het bondsbureau.
  Polisvoorwaarden AVB-A/2011
  Algemeen schade aangifteformulier