Er wordt al heel lang online geschaakt, en door het coronavirus heeft het online schaken een sterke groei doorgemaakt. Het is fijn dat online schaken voor veel mensen een goed alternatief biedt voor het bordschaak.

De keerzijde van online schaken is dat het gemakkelijker is om vals te spelen. Helaas hebben we moeten constateren dat dat bij de online toernooien van de KNSB, zowel op Chess.com als op Schaakmatties, een aantal keer is gebeurd. Hoewel verreweg de meeste schakers eerlijk en sportief hun partijen spelen, hebben enkele spelers vals gespeeld door gebruik te maken van een schaakprogramma. We hebben deze spelers inmiddels voor een half jaar geschorst voor alle online schaakactiviteiten van de KNSB.

Als KNSB willen we benadrukken dat we elke vorm van vals spel volstrekt onacceptabel vinden. Valsspelers bederven het plezier voor andere schakers, en ze jagen hen weg. We zullen dan ook streng erop letten dat onze toernooien eerlijk verlopen, en regelmatig controles uitvoeren of spelers hun partijen op eigen kracht hebben gespeeld. Ook zijn spelers die aan onze toernooien meedoen, verplicht om hun identiteit aan de KNSB bekend te maken.

We willen potentiële valsspelers ook waarschuwen. Hoewel de KNSB in beginsel vanwege de privacywetgeving namen van betrapte spelers niet openbaar maakt, is de kans heel groot dat het toch uitkomt. Het zal opvallen als uitslagen en standen gecorrigeerd worden. Dan krijg je een slechte naam, en dat ga je ook merken als we straks weer achter het bord mogen schaken. Ook jaren later nog.

Schakers die vermoeden dat een tegenstander vals speelt bij een online toernooi van de KNSB, roepen wij op om dat rechtstreeks te melden bij de KNSB. Serieuze meldingen zullen wij onderzoeken. Deel je vermoedens niet via social media. Dat kan voor de KNSB aanleiding zijn om maatregelen tegen de beschuldiger te nemen. Het is namelijk heel vervelend voor iemand om in het openbaar ten onrechte van vals spel te worden beschuldigd. Daar zijn helaas gevallen van bekend en ook dat willen we voorkomen.

Tot slot, wij betreuren het zeer dat we dit stuk hebben moeten plaatsen. Het is helaas nodig.