Wie in het bezit is van het diploma Nationaal Arbiter of het diploma Schaaktrainer 3 kan in aanmerking komen om op te treden als docent bij de kaderopleidingen.

  • De toekomstige Arbiter docent dient over een behoorlijke kennis van en inzicht in de betreffende reglementen en interpretaties daarvan te beschikken.
  • De toekomstige Schaaktrainer docent heeft een behoorlijke kennis over de Stappenmethode
  • De toekomstige docenten dienen over voldoende didactische kwaliteiten te beschikken.

Dit alles is ter beoordeling van de Commissie Kadervorming.

Eventueel kan de Commissie Kadervorming verlangen dat aanvullende opleidingen, cursussen of stages worden gevolgd, alvorens men als docent wordt toegelaten.

Heb je vragen over de opleiding tot kaderdocent bel dan met het bondsbureau: 023-5254025. Mailen kan natuurlijk ook bondsbureau@schaakbond.nl.