Inleiding
De term ‘Internationaal Arbiter’ kent men in de schaakwereld al geruime tijd.
Niet in alle toernooien met internationale deelname is het inzetten van scheidsrechters met deze titel direct noodzakelijk, maar in officiële, onder auspiciën van de wereldschaakbond FIDE georganiseerde evenementen mogen ze niet ontbreken.
Om als arbiter op te kunnen treden bij bijvoorbeeld een Olympiade, bij Europese kampioenschappen, of evenementen in het kader van het Wereldkampioenschap, zal een gegadigde dus de titel van IA moeten verwerven.
Sinds een aantal jaren bestaat ook de titel “FIDE-Arbiter”, die bij invoering ervan bedoeld was om in gebieden waar het behalen van de IA-status heel moeilijk was door het ontbreken van geschikte toernooien, toch iets te kunnen bereiken wat het niveau van Scheidsrechter 5 nog oversteeg.
In gebieden waar wel toernooien van voldoende internationaal niveau werden gehouden, bleven de ervoor in aanmerking komende arbiters dan ook op de gebruikelijke manier doorstromen naar de status van IA.
Tegenwoordig is echter het bezit van de FA-titel een voorwaarde bij het verwerven van die van IA.

Procedure
De procedure is iets anders dan bij de titels op nationaal niveau.
Op de website van de FIDE wordt deze in het ‘Handbook’ omschreven: de titelkandidaat moet minimaal vier titelnormen behalen in gekwalificeerde evenementen. Met ingang van 1 juli 2009 is voor de FA-titel het volgen van een ‘seminar’ noodzakelijk, daarnaast heeft men dan nog minimaal drie gewone titelnormen nodig. Seminars worden van tijd tot tijd georganiseerd door de FIDE of een nationale federatie; het is de bedoeling dat ook de KNSB hierbij een rol gaat spelen.

Niet alleen aan het niveau van de norm worden eisen gesteld maar ook aan de administratieve afhandeling. De norm wordt in drievoud opgemaakt: een exemplaar voor respectievelijk de kandidaat, de KNSB en de FIDE.
(Procedure: KNSB stuurt norm door naar de FIDE)
De organisatie van het toernooi (of de hoofdarbiter) is verantwoordelijk voor verzending naar de KNSB.

Omdat in het verleden meermalen is gebleken dat de kandidaten niet consequent een afschrift van het normrapport ontvingen, en het tevens duidelijk werd dat behaalde normen pas laat of soms zelfs helemaal niet door de KNSB werden ontvangen, is besloten om de voortgang in de procedures beter te bewaken.

Aanbeveling voor kandidaten
Als u de ambitie hebt om na het behalen van de titel “Scheidsrechter 5” verder te gaan om daarna ‘FIDE-Arbiter’ en misschien ‘Internationaal Arbiter’ te worden, is het wenselijk dat u ook zelf betrokken blijft bij de administratieve afhandeling.

Daartoe wordt de volgende handreiking gegeven:
1. Om een stageplek te krijgen kunt u zelf toernooiorganisaties benaderen, via het Bondsbureau kunt u wellicht ook tips krijgen.
2. Als u een stageplek hebt geregeld, meld dit dan ook aan het Bondsbureau. Vermeld gegevens, of verwijs ernaar door bijvoorbeeld een internetlink.
3. Stuur na afloop van het toernooi een bericht naar het Bondsbureau, en vraag om een bevestiging van binnenkomst van het normrapport. (NB: Hier zijn twee formulieren aan de orde: het zgn IT3,
en de uiteindelijke beoordeling
4. Als de melding langer dan een maand uitblijft, neem dan in eerste instantie contact op met het Bondsbureau (het rapport kan immers net binnen zijn), en zo nodig daarna met de toernooiorganisatie.

Aanvullende opmerkingen.
• Let er bij het aanvragen van stageplaatsen op dat deze niet allemaal van dezelfde soort zijn. Overleg met het Bondsbureau is hierbij nuttig.
• De stages behorende bij Scheidsrechter 5 mogen ook gelden als stages voor FIDE-Arbiter, mits dezen voldoen aan de bijbehorende FIDE-stage eisen.
• Het heeft geen zin om IA-normen te verkrijgen zolang men nog niet tot FIDE-arbiter is benoemd. Ooit was dit mogelijk (de toernooistatus had daar vaak iets mee te maken); momenteel wordt dit niet meer geaccepteerd.
• Behaalde normen blijven zes jaar geldig, uitgezonderd het seminar norm deze is geldig voor een periode van 4 jaar.
• Contact onderhouden met het Bondsbureau is altijd al nuttig, maar des te meer als de normen (bijna) alle zijn behaald. Vraag naar de te volgen procedure met betrekking tot het verkrijgen van de gewenste titel.