Doel

Het doel van de opleiding is de cursisten de benodigde kennis bij te brengen van de belangrijkste wedstrijdsystemen die bij het schaken als wedstrijdsport worden gebruikt.

Cursusomvang
De opleiding omvat 10 lesuren, verdeeld over 4 bijeenkomsten van elk 2½ uur.
Daarnaast krijgt de cursist een huiswerkopdracht voor SwissMaster.

De opleiding wordt afgesloten met een examen.

Inhoud

De inhoud van de cursus Indelingsdeskundige 2 ziet er als volgt uit:

  • Zwitsers systeem algemeen
  • Uitleg SwissMaster voor Windows
  • Bergertabellen
  • Tie-breaksystemen (waaronder WP en SB)
  • Clubsystemen (Keizer etc.)
  • Systeem Amsterdam
  • Simultaans
  • Inleiding/exameneisen/herhaling

Examen

Tot het examen worden toegelaten de kandidaten die de cursus regelmatig hebben gevolgd (minimaal 3 van de 4 cursusavonden). De cursist kan alleen aan het examen deelnemen als hij de huiswerkopdracht voor SwissMaster succesvol heeft afgerond. Het examen wordt schriftelijk afgenomen, waarbij voor alle onderdelen samen 120 minuten beschikbaar is. De kandidaat is geslaagd indien hij tenminste 72% van de maximaal te betalen punten heeft behaald. In de overige gevallen is de kandidaat afgewezen.

Een afgewezen kandidaat heeft gedurende drie jaar het recht om éénmaal een herexamen af te leggen. Dit herexamen vindt plaats tijdens het examen van een andere cursus Indelingsdeskundige 2 of eerder wanneer niet op korte termijn een cursus Indelingsdeskundige 2 wordt georganiseerd. De kosten van een herexamen bedragen 25% van het cursusgeld.

Toelatingseisen

Aan de toelating tot de cursus zijn geen bepaalde eisen gesteld. De cursist dient een algemene kennis van het schaakspel te bezitten en lid te zijn van de schaakbond. Kosten De eigen bijdrage voor de cursus Indelingsdeskundige 2 bedraagt € 65,- voor de gehele cursus. Informatie en aanmelding Heeft u vragen over de kadercursussen, over de inhoud van de cursus of wilt u zich aanmelden bel dan met het bondsbureau: 023-5254025. Mailen kan natuurlijk ook bondsbureau@schaakbond.nl.