Doel

Het doel van de opleiding is de cursisten een gedegen kennis bij te brengen van de belangrijkste wedstrijdsystemen die bij het schaken als wedstrijdsport worden gebruikt. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan het Zwitsers systeem

Cursusomvang

De opleiding omvat 15 lesuren, verdeeld over 5 bijeenkomsten van elk 3 uur. De opleiding wordt afgesloten met een examen.

Inhoud

De inhoud van de cursus Indelingsdeskundige 3 ziet er als volgt uit:

  • Zwitsers systeem algemeen
  • Uitleg SwissMaster voor Windows
  • Bergertabellen
  • Tie-breaksystemen (waaronder WP en SB)
  • Clubsystemen (Keizer etc.)
  • Systeem Amsterdam
  • Simultaans
  • Inleiding/exameneisen/herhaling

Examen

Tot het examen worden toegelaten de kandidaten die de cursus regelmatig hebben gevolgd (minimaal 4 van de 5 cursusavonden). Het examen wordt schriftelijk afgenomen, waarbij voor alle onderdelen samen 150 minuten beschikbaar is. De kandidaat is geslaagd indien hij tenminste 72% van de maximaal te betalen punten heeft behaald. In de overige gevallen is de kandidaat afgewezen. Een afgewezen kandidaat heeft gedurende drie jaar het recht éénmaal een herexamen af te leggen. De kosten van een herexamen bedragen 25% van het cursusgeld. Toelatingseisen Om tot de cursus Indelingsdeskundige 3 te worden toegelaten moet de cursist in het bezit zijn van het diploma Indelingsdeskundige 2.

Kosten

De eigen bijdrage voor de cursus Indelingsdeskundige 3 bedraagt € 85,-. Informatie en aanmelding Informatie over de kadercursussen en aanmeldingsformulieren zijn te verkrijgen bij de KNSB, tel. 023-5254025, U kunt ook een e-mail sturen naar bondsbureau@schaakbond.nl.