Deze laagdrempelige cursus is bedoeld voor iedereen (vanaf 14 jaar) die een steentje wil bijdragen aan de schaaklessen van de jeugdafdeling of op scholen. Deelnemers leren enthousiast invulling te geven aan Stap 1 van de stappenmethode van Brunia/van Wijgerden. De cursisten krijgen een idee van hoe een goede schaakles eruit ziet, alsmede eenvoudige tips en vuistregels voor het lesgeven aan kinderen in stap 1. Via enkele opdrachten brengen de deelnemers het geleerde direct bij hun eigen club of school in de praktijk. Aan het eind van de cursus kunnen de deelnemers met behulp van het bestaande lesmateriaal van de stappenmethode (of SpeelZ voor korte cursussen op scholen) trainingen verzorgen aan beginnende jeugdschakers.

De einddoelen van de cursus zijn:

  • De cursist heeft kennis van en kan werken met stap 1 en opstapje 1 en 2 van de Stappenmethode. Tevens is de cursist bekend met SpeelZ en Chess Tutor stap 1.
  • De cursist kan leiding geven aan een groepje kinderen.
  • De cursist beschikt over basisvaardigheden in het begeleiden van schaakjeugd vanaf circa. 6 jaar.
  • De cursist heeft inzicht in en is in staat in te spelen op de motivatie van beginnende schakers.
  • De cursist heeft voldoende kennis om goed invulling te geven aan een schaakuur, hetzij op school, hetzij op de vereniging.
  • De cursist heeft een goede eigen beheersing van stap 1 (deze schaakvaardigheid wordt alleen getoetst, niet als zodanig behandeld in deze cursus). De afronding van de cursus De afronding van de cursus is laagdrempelig. Aan het volgende moet evenwel worden voldaan:
  • Het aanwezig zijn op cursusavonden (minimaal 4 van 5 avonden).
  • Het aantonen van kennis van en inzicht in stap 1 van de stappenmethode. De proefversie van de didactische toets staat hier.
  • Het aantonen van de vereiste eigen schaakvaardigheid (beheersing stap 1). De proeftoets staat hier.
  • Het geven van een goede proefles Na een geslaagde afronding, krijgt de kandidaat een officieel diploma van de KNSB.

Benodigdheden:

Voor het volgen van de cursus is een recente druk van het materiaal van stap 1 (handleiding voor schaaktrainers stap 1, werkboek stap 1, o.a. te bestellen via de webwinkel van de Stappenmethode. De syllabus Schaaktrainer 1 en overige hand-outs worden op de cursusavonden gratis verstrekt.

Voor meer informatie zie het volgende document.