Doel

Het doel van de opleiding is de cursisten de “noodzakelijke” kennis bij te brengen van de spelregels, zodat ze op hun vereniging aan de slag kunnen.

Deze opleiding is praktijk gericht. De cursisten kennen na afloop de hoofdlijnen van de spelregels en zij kunnen een schaakklok instellen.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen zeker aan bod tijdens de cursus Scheidsrechter 1:

  • FIDE-reglement artikel 1 t/m 5 – rokade, dode stelling, 3x dezelfde stelling, 50-zettenregel
  • FIDE-reglement artikel 6.8- klok, notatie, Fisher-tempo, vlag val
  • FIDE-reglement artikel 7- onregelmatigheden en de bijbehorende straffen
  • Praktisch instellen van klokken – breng uw eigen clubklok mee
  • Afwijkende spelregels bij rapidschaak
  • Afwijkende regels bij snelschaak

Toelatingseisen

Aan de toelating tot de cursus zijn geen bepaalde eisen gesteld.De cursist dient een algemene kennis van het schaakspel te bezitten. Voor meer informatie zie het volgende document.