Doel

Het doel van de opleiding is de cursisten de nodige kennis bij te brengen van de spelregels en enige met het schaken als wedstrijdsport verband houdende reglementen.

Inhoud

De inhoud van de cursus Scheidsrechter 2 ziet er als volgt uit:

  • FIDE-reglement/ Spelregels
  • FIDE-reglement/ Wedstrijdregels
  • FIDE/ Aanhangsels/Rapid en Snelschaak
  • KNSB Competitiereglement
  • Exameneisen/herhaling

Toelatingseisen

Aan de toelating tot de cursus zijn de volgende eisen gesteld:

  • De cursist dient een algemene kennis van het schaakspel te bezitten
  • De cursist dient lid te zijn van de KNSB.

Voor meer informatie zie het volgende document.