Doel

Het doel van de opleiding is de cursisten een gedegen kennis bij te brengen van de spelregels en de nationale en internationale rating- en titelreglementen.

Inhoud

De inhoud van de cursus Scheidsrechter 4 ziet er als volgt uit:

  • FIDE tournament rules
  • Toernooirapportage
  • Ratingrapportage
  • Anti-Cheating
  • FIDE- en KNSB-ratingreglement
  • FIDE titelreglement

Voor meer informatie zie het volgende document.