De opleiding tot Scheidsrechter 5 bestaat uit twee stages. Daarnaast moeten de cursussen Scheidsrechter 4 en Indelingsdeskundige 1 met succes zijn gevolgd.

Doel
Het doel van de opleiding is de cursisten voor te bereiden op de taak nationale topwedstrijden te leiden en deskundige inbreng te leveren bij de organisatie van belangrijke schaakwedstrijden.

Zij die de stages als de cursussen Scheidsrechter 4 en Indelingsdeskundige 2 met succes hebben afgerond worden benoemd tot Scheidsrechter 5.

Procedure
1. Alleen Scheidsrechters 4 die in het bezit zijn van het diploma Indelingsdeskundige 2 en lid zijn van de KNSB, kunnen zich aanmelden als aspirant Scheidsrechter 5.
2. De Scheidsrechter 4 dient zich schriftelijk of per e-mail aan te melden bij het bondsbureau om als aspirant Scheidsrechter 5 ingeschreven te worden.
3. De stages worden gecoördineerd door de medewerker opleidingen van het bondsbureau.
4. De kandidaat ontvangt een bevestiging van ontvangst met uitleg van de te volgen procedure voor het regelen van de vereiste stageplaatsen.
• Stage kan alleen plaatsvinden bij FIDE gerapporteerde toernooien.
• Voor stageplaatsen bij door KNSB georganiseerde toernooien kunnen de kandidaten contact opnemen met de medewerker opleidingen van de KNSB. Deze biedt de kandidaat in onderling overleg een stageplaats aan met een erkende mentor. Voor deze toernooien dienen de kandidaten zich vroegtijdig schriftelijk of per e-mail aan te melden, aangezien er slechts weinig stageplaatsen te verdelen zijn. Eendaags Stage bij de KNSB-competitie is niet mogelijk.
• Indien de kandidaat zijn stage zelf regelt dient hij voorafgaand aan de stage aan de medewerker opleidingen van het bondsbureau door te geven wie als mentor zal optreden. Deze zal aangeven of hij akkoord gaat met de voorgestelde mentor.
• Een mentor dient minimaal over het diploma Scheidsrechter 5 te beschikken.
• De mentor stuurt een rapportage van de wedstrijd waar de stagiaire stage heeft gelopen naar het bondsbureau. Hij maakt daarbij gebruik van het stagebeoordelingsformulier.
5. De kandidaat mag de stage ook laten gelden als stage voor FIDE-arbiter, een FA-norm geldt als één stage.) De kandidaat dient dan wel aan de eisen van FIDE-stage te voldoen.
Zie hiervoor het handboek van de FIDE (06. Regulations for the titles of Arbiters).

Een stage wordt gedefinieerd als het (mede) leiden van een toernooi of wedstrijd op een bepaalde dag of in een bepaalde periode. Of een evenement meetelt voor de stage is ter beoordeling van de medewerker opleidingen. Als uitgangspunt geldt dat de resultaten van een evenement verwerkt dient te worden bij de FIDE. Als de stagiaire twijfelt of een wedstrijd voor een stage in aanmerking komt, moet hij voorafgaand aan de stage contact opnemen met de medewerker opleidingen van de KNSB, bondsbureau@schaakbond.nl