Indien u vragen heeft over Swiss Master Windows, dan kunt u deze stellen via een e-mail aan het bondsbureau.
Voordat u een vraag stelt verzoeken wij u de FAQ door te nemen, misschien vindt u daar het antwoord.
Of kijk in de uitgebreide HELP funtie van het programma.

Frequently Asked Questions (Dutch) – Go to English FAQ

Kan ik spelers invoeren met zowel de FIDE als de KNSB rating?
Antwoord: Dat kan niet, binnen het programma moet een keuze gemaakt worden. Als een speler ingevoerd wordt vanuit het FIDE ratingbestand formaat dan wordt het vinkje bij de FIDE rating automatisch aangezet. Als een speler wordt ingevoerd vanuit het KNSB ratingbestand formaat dan blijft het vinkje uit.

Waarom wordt mijn tegenstander behandeld als 2200 voor de TPR? Mijn rating is 1850.
Antwoord:  Er is gekozen voor het TPR systeem van FIDE. Daar geldt dat als twee ratings meer dan 350 punten uiteen liggen het verschil op 350 gezet wordt.

Kan ik de KNSB ratinglijst compleet met voornamen krijgen in het FIDE formaat?
Antwoord: Via de ratingpagina van de KNSB kan een volledige ledenlijst opgehaald worden inclusief voornamen in FIDE formaat.

Wat is mixed TPR?
Antwoord: Het programma berekent alleen een TPR over de ratings waarvan het vinkje “FIDE rating” aanstaat. Binnen de excel templates is het mogelijk de Mixed TPR weer te geven. (zie help – contents – excel templates). Als u de Mixed TPR opgeeft in de Ranking Order dan komt deze automatisch als extra kolom in het overview scherm.

Kan ik een print maken met het logo van de sponsor?
Antwoord: De excel templates bieden alle mogelijkheden om de opmaak van de output voor te bereiden. (zie help – contents – excel templates). U kunt hier ook plaatjes en logo’s gebruiken.

Ik heb geen excel op mijn computer, kan ik nu niets printen?
Antwoord: Via het menu “report” – kunt u ook de van de DOS versie vertrouwde tekstbestanden printen en opslaan. Deze bestanden bieden niet de uitgebreide mogelijkheden van de Exceltemplates.

Ik heb het programma van een vriend gekregen, maar nu kan ik maar 3 ronden invoeren. Daarna stopt het.
Antwoord: Via de website van de schaakbond (www.schaakbond.nl) kunt u een registratiecode aanvragen. Deze code wordt tegen een laag bedrag verkocht. Het geld wordt gebruikt om de ontwikkelingskosten terug te verdienen en om de onderhoudskosten te betalen.

In het spelers invoerscherm staat het veld “Flags”. Waar is dat voor?
Antwoord: Dit veld kunt u gebruiken voor ieder willekeurig doeleind. Bijvoorbeeld om de byelijst van een weekendtoernooi bij te houden.

Als ik een template wil laden dan kan het programma er geen vinden.
Antwoord: Via het menu “tools” kunt u aangeven waar de databestanden, de templates en de ratinglijsten worden opgeslagen.

Ik heb Swiss Master Windows versie 5.0. Hoe weet ik dat er een update is en waar kan ik die krijgen.
Antwoord: Alle updates van de 5. serie zijn gratis te verkrijgen via www.schaakbond.nl.

Kan het programma HTML code genereren?
Antwoord: Ja het programma kan alle resultaten exporteren naar HTML code.

Ik wil een toernooi rapport maken maar de rondegegevens worden niet ingelezen in excel, de codes $RND1 tot $RND9 verschijnen zonder ingevuld te worden.
Antwoord:U staat waarschijnlijk in het “overview”-scherm. Ga naar menu “view” en kies “tournament”. Maak nu via reports (of rechter muistoets) het rapport “tournament” in de template “tournament.xlt”

Frequently Asked Questions (English)

If you have any questions related to Swiss Master Windows, please ask them by e-mail to the Dutch Federation..
Before you put a question please go through the FAQ, maybe the answer is already there. Or make use of the HELP within the software.

Is it possible to enter players with two ratings (FIDE and National) at the same time?
Answer: No this is not possible, within the software a choice has to be made. If a player is entered in FIDE ratinglist format then the rating is marked FIDE. With the Dutch ratinglist format the mark is not set at the FIDE box.

My opponent is treated as 2200 instead as 2340 (my own rating is 1850).
Answer: For the calculation of the TPR the 350 rating difference rule applies.

What is mixed TPR?
Answer: The software only uses the ratings marked FIDE for TPR calculations. It is possible to calculate a mixed TPR (national and FIDE). If you put the mixed TPR in the ranking order or by using the Excel templates.

Is it possible to print the sponsorlogo directly on the pairings?
Answer: The excel templates offer a variety of possibilities for the output (help – contents – excel templates). It is also possible to import pictures and logo’s in the templates.

I do not have Excel on my computer. Is it still possible to print anything?
Answer: Via the menu “report” – it is possible to print and export plain txt-files.

I got the software from a friend. It does not make a pairing after 3 rounds
Answer: Via the website of the Royal Dutch Federation you can put an order for a Registration Code.

In the “Edit player”-screen is the field marked “Flags”. What is the use?
Answer: This field can be used as you like. For instance to record the absences.

The software does not find a template.
Answer: Via the menu “tools” it is possible to point the software to the location of the templates.

I have Swiss Master Windows version 5.0. Is there an update available?
Answer: All updates of the 5-series are to be found on this site and are free of charge up to version 6.0

Is it possible to make html-code?
Answer: Yes, it is possible to publish all results in HTML-code.

I want the report “tournament” but if I do the data of the rounds is not given. In stead it reads $RND1 up to $RND9.
Answer: If you want the tournament report you have to make it from the tournament view. Menu – “view” – pick “tournament”.