Jaarlijks leggen duizenden kinderen schaakexamens af. Er zijn examens voor de stappen 1 tot en met 6, voor de opstapjes 1 en 2 en voor de stappen 1 plus tot en met 5 plus.

Wie slaagt, wordt beloond met een officieel schaakdiploma van de KNSB. Het afleggen van een examen is een mooie afsluiting van de schaaklessen in een seizoen. Kinderen kunnen aan hun ouders en familie laten zien waarmee ze bezig zijn geweest en zijn vaak erg trots op het diploma! Een kleine kanttekening: het diploma halen mag geen doel op zich zijn, maar is een leuke stimulans om verder te gaan. Zorg dat leerlingen voldoende voorbereid op het examen zijn. Daarvoor zijn proefexamens beschikbaar.

De regionale bonden zijn verantwoordelijk voor de examens en diploma’s volgens de Stappenmethode. Je vraagt het examen aan bij de diplomaconsul van de regionale bond. In deze lijst met contactgegevens diplomaconsuls zie je bij wie dat kan. Vraag het examen ongeveer een maand van te voren aan en informeer naar de voorwaarden. Meestal neemt de diplomaconsul zelf het examen op school af, soms wordt voor een andere oplossing gekozen. Hoeveel het examen inclusief diploma kost, hangt af van de regio. Het gaat meestal om 2 à 3 euro per leerling. Proefexamens koop je in onze webwinkel.

Bij Chessity is er een apart diploma: het Piondiploma. De leerling maakt het examen online, onder toezicht in een klassikale setting. Na slagen krijgt de leerling een digitaal diploma. Om zich goed voor te bereiden kan de scholier een proefexamen doen. Kijk bij Chessity voor meer informatie.