De aansluiting bij de KNSB begint met het contact met de bond.

Voor de eerste aanmelding zijn een paar zaken belangrijk:
– de naam van de vereniging
– de speellocatie (adres) en vestigingplaats van de vereniging
– de contactpersoon die de registratie gaat verzorgen. Deze krijgt toegang tot de online ledenadminustratie om de leden en functionarissen van de club te gaan beheren.
Een vereniging heeft in ieder geval een voorzitter, secretaris en een penningmeester. Dubbele functies zijn overigens mogelijk.

Na aanmelding bij de bond krijgt de vereniguing een Verenigings ID toebedeeld en wordt de contactpersoon gemachtigd met een inlog.