Zie hier voor een voorbeeld van statuten en van een huishoudelijk reglement:

Zie hier voor een voorbeeld van statuten en van een huishoudelijk reglement: