De Koninklijke Nederlandse Schaakbond (KNSB) heeft een subsidie voor startende clubs. Het moet een nieuwe club zijn (geen fusie of afscheiding) en de gesubsidieerde leden mogen in de twee voorafgaande jaren niet lid zijn geweest van de KNSB. De financiële ondersteuning is maximaal € 200. Vraag deze subsidie in het eerste jaar aan via het formulier subsidie nieuwe club of ondersteuning clubs.

Gebruik hetzelfde onderstaande formulier voor de aanvraag subsidie voor een nieuwe club als ondersteuning voor een bestaande club.

Subsidie nieuwe club

De ondersteuning die de KNSB biedt is gericht om verenigingen op weg te helpen bij hun activiteiten. Er kunnen maximaal drie onderwerpen tegelijk worden aangevinkt. Beperk uw keuze tot de meest relevante en geef in uw toelichting de samenhang aan als u er meer dan 1 hebt aangevinkt. Per aanvraag is maximaal €200 subsidie te verkrijgen.
Geef een korte beschrijving van uw actieplan en welke hulp de vereniging daarbij nodig heeft. Geef een indicatie van de kosten en in welke periode de uitvoer gepland staat. Geef tot slot aan wat de vereniging met de actie beoogd te bereiken.