Grensoverschrijdend gedrag en seksuele intimidatie komen helaas in elke sport voor en dus ook bij het schaken. Zorg ervoor dat jouw club de zaken goed op orde heeft op het gebied van seksuele intimidatie. Je kunt trainers die met minderjarigen omgaan, vragen om een Verklaring omtrent gedrag (VOG). De vereniging kan voor vrijwilligers digitaal deze verklaringen aanvragen. Dit is gratis. Zie hiervoor de site www.gratisvog.nl.

Voor sportclubs is er een toolkit seksuele intimidatie. Je downloadt deze door NOC*NSF ontwikkelde toolkit hier. Op onze site vind je meer informatie over gedragsregels in verband met seksuele intimidatie, het meldpunt van NOC*NSF, onze eigen vertrouwenscontactpersoon en het eventueel indienen van een klacht. Deze informatie staat hier.