NOC*NSF heeft een aparte organisatie opgericht die tot doel heeft een veilig sportklimaat in Nederland te bevorderen: Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN). CVSN is kenniscentrum en meldpunt. De site van CVSN  bevat veel informatie met tips over de preventie van pesten, seksuele intimidatie  en misbruik, matchfixing en dopinggebruik. Zij kunnen ook advies geven hoe met bepaalde situaties kan worden omgegaan.

Meldingen van seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag kunnen, behalve bij de VCP van de KNSB, ook rechtstreeks bij CVSN worden gedaan. CVSN heeft verschillende vertrouwenspersonen in dienst, die kunnen luisteren, helpen en begeleiden. Melders kunnen op verschillende manieren contact opnemen met CVSN, indien gewenst ook anoniem. Zie ook hun contactpagina.