De KNSB is aangesloten bij het Instituut voor Sportrechtspraak (ISR). Het ISR behandelt zaken op het terrein van seksuele intimidatie, doping en matchfixing. Meldingen bij het ISR kunnen worden gedaan in overleg met de VCP van de KNSB of met CVSN. Het ISR onderzoekt vervolgens er voldoende aanleiding is voor een tuchtzaak.

De KNSB heeft ook een eigen tuchtcommissie. De tuchtcommissie van de KNSB behandelt zaken die niet onder het tuchtreglement van het ISR vallen. Denk bijvoorbeeld aan vormen van vals spel (anders dan matchfixing). De tuchtcommissie is te bereiken via het bondsbureau: bondsbureau@schaakbond.nl.