Momentum, corona en keuzes in Schakend Nederland

Home Nieuws Momentum, corona en keuzes in Schakend Nederland

Beste schaakliefhebbers,

Om te beginnen willen wij iedereen hartelijk bedanken voor het delen van opvattingen en zeker ook ideeën m.b.t. de toekomst van Schakend Nederland. Voor bestuursleden en de collega’s op ons bondsbureau zijn posts soms confronterend maar altijd waardevol.

We hebben bijna 20.000 leden en er zijn naar schatting 200.000(!) schaakliefhebbers in Nederland. We verkeren in de voor veel sporten benijdenswaardige positie dat er elke dag nieuwe liefhebbers en nieuwsgierigen bijkomen. Onze leden zijn de basis, de andere liefhebbers en nieuwsgierigen zijn een belangrijk deel van onze toekomst.

Dankzij bijzondere initiatieven door bijzondere mensen raken elke dag meer mensen in Nederland geïnteresseerd in ons prachtige spel. Een paar voorbeelden met ook alvast excuses voor de vele inspirerende voorbeelden die we hier niet noemen:

Mustafa met zijn schaakschool in de Indische buurt in Amsterdam - Jesus die ons landschap verfraait met ‘zijn’ schaaktafels - Buurtschaak in Haarlem – veel bijzonder mooie andere schoolschaak initiatieven door heel Nederland – SG King - onze ChessQueens - de kinderschaakboeken van Joyce – Anish online -  GC Teambattles - etc. etc.

Daar komt The Queen’s gambit op Netflix bij, waardoor volgens de BBC ineens 5x meer mensen online schaken dan daarvoor. (Luister en kijk ook naar het interview van Maaike Keetman bij Humberto en kijk ‘M’ terug van afgelopen donderdag!). De lijst wordt elke dag langer, schaken heeft duidelijk momentum.

10 jaar geleden bestond geen van deze initiatieven. Nu zorgen ze voor groeiend enthousiasme, elke week, door het hele land. Schaaksite is een ander treffend voorbeeld. Schaaksite is niet ontstaan op basis van iets dat er al was. Schaaksite is ontstaan op basis van iets dat er niet was. En talloze liefhebbers hebben er dagelijks plezier van.

Als gevolg van corona hebben we minder leden en dus ook (aanzienlijk) minder geld. We zijn een gezonde sportbond en dat willen we blijven. Onze toekomst is knap onzeker en dus hebben wij gekozen voor ‘better safe than sorry’. We hebben bepaalde kosten teruggebracht om gezond te blijven aan de ene kant maar óók om te kunnen investeren in wat nodig en kansrijk is aan de andere kant.

Schaakverenigingen in het hele land hebben het moeilijk. Ledenaantallen lopen terug, clubavonden zien er (als ze al doorgaan) anders uit en er zijn veel vragen rondom passende corona-maatregelen. We hebben een unieke verenigingsstructuur in Nederland, kwetsbaar én kostbaar. Dus is het belangrijk dat we juist in deze tijd onze verenigingen ondersteunen met alle mogelijkheden die we tot onze beschikking hebben. In de begroting hebben we hiervoor expliciet ruimte gemaakt.

We willen óók gebruik maken van het momentum dat we hebben, het aantal liefhebbers en nieuwsgierigen groeit. We willen interessant zijn voor die groepen. Zó interessant dat ze zich inderdaad aan ons willen verbinden. We denken dat het een belangrijke taak is van onze schaakbond om waar we dat kunnen, actief te ondersteunen en mee te bouwen aan een bloeiende én groeiende schaakgemeenschap.

Dan moet je moeilijke keuzes maken. Sommige kosten (tijdelijk) verminderen. Om onze financiële positie gezond te houden maar ook om geld vrij te maken om clubs te ondersteunen én tenslotte actief te bouwen aan een groeiende schaakgemeenschap waarbij we het momentum zo goed mogelijk proberen te gebruiken.

Schaakmagazine wordt geheel of gedeeltelijk gelezen door duizenden leden. We hebben de kans om deze en andere goede artikelen te delen met 200.000 mensen. We willen dat graag vanaf 2021 gaan doen. Dat is een belangrijk deel van de basis van de (Ver)binding (een prominent doel ook in ons meerjarenbeleidsplan). We willen niet de vorm, ‘Schaakmagazine op papier’, één op één doorvertalen naar een nieuwe vorm zoals ‘digitaal Schaakmagazine’. We zijn ervan overtuigd dat we dan kansen missen. We zetten dus in op vernieuwing in online-communicatie voor zowel onze leden als voor de 200.000 liefhebbers, betrokkenen en aanstaande liefhebbers. 2021 wordt een overgangsjaar waarin er minimaal één fysiek Schaakmagazine zal verschijnen, en er vol wordt ingezet op online alternatieven. Daarbij blijven we trouw aan de kerntaken van de KNSB, maar dan wel in een modern jasje.

Kort samengevat. We bedanken je voor je betrokkenheid, meningen én ideeën! Er is minder geld en we vinden dat we daarop moeten anticiperen. Door bepaalde kosten te verminderen en op andere onderdelen juist te investeren in wat nodig én kansrijk is. We denken dat deze tijd vraagt om initiatief van onze kant. We helpen onze clubs om de corona schade te beperken en we willen zó interessant zijn dat liefhebbers en nieuwsgierigen zich willen verbinden. Met ons als Schaakbond, met de verenigingen, met elkaar… We laten daarbij ook iets belangrijks los, maar niet zonder de essentie ervan sterker te laten terugkomen. We hebben de precieze vormen van de veranderingen inderdaad nog niet uitgewerkt, niet in beton gegoten. Dat doen we graag samen met jullie en allerlei andere liefhebbers en betrokkenen, ná goedkeuring van de Bondsraad op 28 november a.s. We rekenen op alle schaakliefhebbers om samen tot geweldige ideeën te komen!

Met hartelijke groeten,

Het bestuur van de KNSB: Daniëla Mikkers, Iozefina Werle, Dirk Hoogland, Erik Mijnheer, Frank Lommers, Ivar Heine en onze nieuwe beoogd voorzitter, Bianca de Jong-Muhren