Schaken en de coronacrisis

Home Nieuws Schaken en de coronacrisis

De coronacrisis heeft een grote impact op de samenleving en ook op de schaakwereld. Schaaktoernooien, competities en kampioenschappen zijn op de ons vertrouwde manier nog niet mogelijk binnen de  huidige regels van onze 1,5 metersamenleving. Gelukkig hebben we vanuit de schaaksport wel de mogelijkheid om online te spelen en te trainen. Op deze pagina zullen we steeds de meest actuele informatie rondom schaken en de coronacrisis publiceren. Ook vind u op deze pagina verwijzingen naar andere websites en eerder door ons gepubliceerde informatie.

Actueel – nieuws week 22

Mailing 29 mei

 

Protocollen

Vanaf 24 april is buitensporten voor jongeren in de doelgroepen t/m 12 jaar en 13 t/m 18 jaar weer toegestaan. Daarbij moeten protocollen in acht worden genomen. Vanaf 11 mei mag iedereen ouder dan 18 jaar weer buiten sporten met inachtneming van de regels voor buiten sporten op 1,5 meter van elkaar.

Binnensporten is nog niet toegestaan voor georganiseerde schaakwedstrijden.

Algemene protocol (NOC*NSF)

KNSB schaakprotocol

Het schaakprotocol (en twee alternatieve schaakvormen) in film en pdf uitgebeeld door het Denksportcentrum Leiden

Corona Schaaktafels 200512 nieuw
NB de situatie in de film betreft snelschaak, bij traagschaak hoeft de zet natuurlijk niet gezegd te worden.

Mailings aan verenigingen

De KNSB heeft de afgelopen tijd met regelmaat nieuwsberichten aan de verenigingen gemaild met daarin de meest actuele informatie. U kunt eerdere mailings hier teruglezen:

mailing 20 mei

Mailing 8 mei

Mailing 24 april

Mailing 17 april

Mailing 3 april

Mailing 25 maart

Vragen van verenigingen

Wanneer kunnen we de interne competitie weer starten?

Op dit moment is de regel dat binnensporten weer mogen starten na 1 september. Daarvoor is het van belang dat de regels voor de 1,5 meter samenleving in acht worden genomen. Zie ook de protocollen. De KNSB pleit er samen met NOC*NSF bij de overheid voor om, indien dat verantwoord is, eerder starten van de binnensporten mogelijk te maken.

Wanneer en hoe de KNSB-competitie weer beginnen?

Om wat extra voorbereidingstijd te krijgen is al besloten om de oorspronkelijke startdatum van de competitie (26 september) te schrappen. De eerste ronde staat nu gepland voor 31 oktober 2020. Op dit moment weten wij nog niet op welke wijze we de competitie kunnen starten – dat zal afhangen van de verspreiding van het coronavirus en de regels die de overheid daarbij noodzakelijk acht. Alle verenigingen hebben een enquête ontvangen over de competitie opzet 2020-2021. Bij de inleiding van de enquête zat deze link met drie mogelijke scenario’s

Kunnen wij als club een ledenvergadering houden?

De overheid heeft met terugwerkende kracht een wet aangenomen die is ingegaan op 16 maart 2020. Deze wet biedt 3 mogelijkheden:

  • Uitstel van de AV tot 4 maanden na de statutair vastgelegde datum
  • De AV niet fysiek houden en stemmen per e-mail ophalen
  • De AV volledig online houden inclusief stemmen

Zie voor de volledige informatie 

Hoe zit het met de financiële gevolgen voor clubs?

De KNSB zal voor 2020 de materiaalverzekering niet doorberekenen. Clubs ontvangen er dit jaar dus geen factuur voor.

Er komt 90 miljoen via de gemeenten beschikbaar om de huur voor gemeentelijke sportaccommodaties voor 3 maanden kwijt te schelden en komt er daarnaast nog eens 20 miljoen beschikbaar voor verenigingen die geen beroep op TOGS hebben kunnen doen. (De TOGS is een regeling voor een eenmalige tegemoetkoming in de vaste lasten van €4000). Beide regelingen moeten door het Rijk nog worden uitgewerkt. We kunnen dus op dit moment nog niets vertellen over hoe verenigingen hier een beroep op kunnen doen of hoe het kwijtschelden van huur door gemeenten in zijn werk zal gaan. Zodra er meer bekend is zullen wij u informeren.

Onderzoek Mulier instituut

Gevolgen coronacrisis voor schaakclubs 

 

NOC*NSF en corona

De KNSB werkt samen met NOC*NSF en andere sportbonden om het belang van de binnensporten onder aandacht te brengen bij de overheid. Daarbij is onze insteek dat we alleen op een veilige manier samen willen schaken binnen de door de overheid gestelde regels.

NOC*NSF heeft veel nuttige informatie over het coronavirus en de sport verzameld op een website.

Nuttig is ook de informatie naar aanleiding van veelgestelde vragen 

Speciaal voor verenigingen heeft NOC*NSF een checklist opgesteld 

Online schaken

Online schaken doen we gedurende de coronacrisis vaak en veel. Op onze websites is allerlei informatie te vinden over online mogelijkheden. Hopelijk raakt u geïnspireerd door het lezen van deze artikelen.

Schaakactiviteiten Online 3: Jeugdschaak

Schaakactiviteiten online deel 2: clubschaak

Schaakactiviteiten online deel 1: GM toernooien

Online schaken biedt club- en schoolschakers goed alternatief

Speciaal voor kinderen – Schaakmatties https://schaakmatties.nl/

De Wereldschaakbond FIDE is een initiatief gestart ‘Checkmate Coronavirus’. Vanaf 18 mei wordt er een maand lang tenminste 1500 online toernooien georganiseerd. U kunt hieraan meedoen en ook prijzen winnen. Zie de website https://checkmatecoronavirus.com/

Actuele online evenementen

Hieronder een lijst met actuele online evenementen. Om mee te doen of om te volgen!

16-31 mei Online Europees Kampioenschap 

Tot en met 13 juni NK schoolschaken BO 

19 juni NK viertallen finale