door Sake Jan de Boer
‘Rating zegt niks’ is een welbekende tekst in schaakkringen. In het bijzonder aan de jeugdschaker wordt die wijsheid niet zelden als laatste aanmoediging meegegeven als hij of zij zich opmaakt voor een ontmoeting met een tegenstander die als veel sterker te boek staat. Een andere one-liner, eentje waarvan ik altijd heb gedacht dat die stamt van Wim Kan (de eerste onder de Grote Drie van het Nederlandse naoorlogse cabaret) maar blijkens Google toegeschreven kan worden aan welhaast een tiental anderen, luidt: ‘Voorspellen is moeilijk, vooral als het de toekomst betreft’.
Lees meer.